ProTrailer OÜ

ProTrailer OÜ loodi aastal 2002.
Koostööd alustati Poola Vabariigi
suurima haagiste eskportijaga
firma CMT Chojnice Sp. z.o.o.-ga.

Märtsis 2004 alustas ProTrailer OÜ
koostööd Poola Vabariigi suurima
haagiste tootjaga firma WIELTON Trading Sp. z.o.o.-ga.
Tänane ettevõtte nimetus on WIELTON S.A.

ProTrailer OÜ on WIELTON S.A.
ametlik esindaja Eesti Vabariigis.